วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

patsiri.com

ยาปัจจุบัน ทานกันมากว่าหกสิบปี เก็บเอาสารตกค้างเปรอะเรื้อน เสมือน ท่อประปา ข้างในตระกรังหนาเตอะ เลอะเทอะ เน่าเฟะ๊ อยู่ข้างในโดยเฉพาะในลำใส้ใหญ่ กลายเป็นมะเร็งในภายหลัง ต้องระวังให้มากด้วยเหตุนี้เอง มะเร้งจึงได้ฆ่าคนตาย มากมายเหลือเกิน อายุไม่ถึง 70ปีก้หายไปเกือบหมดบางคนก็หายไปนรกเกือบ 90 % เหลือไปสวรรค์ ชั้นเตี้ยๆ จตุมมหาราชิกา บ้าง ชั้นดุสิต บ้าง พรมโลกบ้างเพียงน้อยนิด ขอกลับมาสกิด
เรื่อง ทานยาดี หรือทานสมุนไพรดี กลับไปดูปู่ย่าตายายเรา ทานสมุนไพรกันมาอายุยืนตั้ง 80-90 ปีเป็นอย่างน้อย หาคนเป็นฝีร้ายคือมะเร็ง น้อยมาก เรารู้จัก จุลินทรีย์กันมานานกว่า 2000 ปี แต่จุลินทรีย์ที่โบราณใช้ มีทั้งสายพันธ์ดีและไม่ดี จึงได้ผลน้อย จากผลการวิจัยและรับรอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกกำแพงแสน นครปฐม และ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ได้พบจุลินทรีย์ แลคโตบาซีลัส มีประโยชน์ต่อร่างกายมหาสารแล้วเมื่อผมผสมกับสมุนไพร สูตรโบราณ สูตรฮ่องเต้ด้วยแล้ว เปรียบเสมือนดินปืน ซึ่งทำมาจาก ถ่าน1 กำมะถัน1 ดินประสิวหนึ่ง แต่ทำไมสามารถระเบิดได้ เช่นเดียวกันสมุนไพรผสม จุลินทรีย์ก็มีประโยชน์มหาศาล ดูรายละเียดเพิ่มเติมได้ที่ www.patsiri.com ว่าจุลินทรีย์ที่กล่าวถึงมีประโยชน์มากแค่ไหน